Digitale besluiten gemeenteraad

Afgelopen donderdag 16 april vergaderde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee voor de eerste keer via de digitale weg. Geen ideale situatie, maar er moeten nu eenmaal een aantal zaken doorgang vinden vanwege termijnen of dat bijvoorbeeld een bestemmingsplan moet worden vastgesteld om bouwplannen niet te stagneren.

Toetreding RAD

Een raadsvoorstel van het college was toe te treden tot de RAD BV, die al actief is in de Hoekse Waard. Aansluiten bij deze organisatie biedt mogelijkheden voor Goeree-Overflakkee omdat er een grote opgave ligt om de wettelijke doelstellingen voor het inzamelen van onze afvalstoffen te behalen. Goeree-Overflakkee wordt dan voor 36% aandeelhouder.

Verkeer Sommelsdijk/Middelharnis

Een ander voorstel betrof het verkeerscirculatieplan voor de kernen Sommelsdijk en Middelharnis. Voor dit verkeersplan lopen twee trajecten; één waar de ontsluiting en toegankelijkheid wordt geregeld en één waarbij primaire aandacht is voor de veiligheid. De verkeersveiligheid stond nu op de raadsagenda.

Het is de bedoeling om zo’n twintig verkeerssituaties veiliger te maken, voor een bedrag van 3 miljoen euro. Portefeuillehouder Peter Feller (VVD), gaat de gesprekken aan met de direct betrokkenen en omwonenden om gezamenlijk te onderzoeken wat de beste oplossing is om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad maakte Vitale Kernen op voorhand kenbaar om de snelheid van autoverkeer te beperken. Hierin past echter niet de scheiding van fiets- en autoverkeer zoals in een te nemen maatregel, en een geschat budget vraagt van 600.000 euro. Verder pleit Vitale Kernen ervoor niet nog meer nieuwe onveilige situaties te creëren, zoals op de Molenweg en Rottenburgseweg, waar afslaand autoverkeer bij meerdere straten het fietspad moet oversteken. Ook gaf Vitale Kernen de wethouder mee, alle wegen en straten binnen deze kernen op maximaal 30 km te limiteren.

Aanvullende antwoorden energiestrategie

Onlangs stelde Vitale kernen aanvullende vragen aan wethouder Tea Both (CDA) over de mogelijkheid van windmolens zoals het beschreven staat in de door het college vastgestelde startnotitie Regionale Energie Strategie (RES). De vooraf ingediende vragen werden door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Ada Grootenboer, samengevat en beantwoord door wethouder Both.

Abuis

In het antwoord kwam tot uiting dat de windmolens op verzoek van LTO in het startdocument zijn gezet. Er is van een abuis geen enkele sprake! De startnotitie heeft geen enkele juridische waarde wanneer agrariërs het initiatief nemen om een windmolen te bouwen en zich beroepen op die regel in de startnotitie. Er komen niet meer windmolens dan de door de provincie opgelegde 225 megawatt, zoals ook opgenomen in het coalitieakkoord.