Discussie compensatie windmolens

Vitale Kernen stelt de compensatie windmolens ter discussie. Het document waarin de afspraken worden vastgelegd noemt men ‘Handreiking Windfonds’. Een fonds dat ieder jaar +/- 225.000 euro uitkeert, voor in totaal 20 jaar.

Hoger

Vitale Kernen vindt dat er compensatie moet komen voor de inwoners die de meeste overlast hebben. Het nu voorliggende document voorziet daarin niet. Vitale Kernen stelt dat een huishouden van wie hun woning dichter bij een windmolen staat (bijvoorbeeld op 500 meter), een hogere compensatie dient te ontvangen dan een huishouden van wie de woning op grotere afstand van een windmolen staat (bijvoorbeeld 1000 meter,). Het resterende bedrag dient vervolgens nog te worden uitgekeerd aan de inwoners van de woonkernen tot aan de 3.5 km. van een windmolenpark.

Het huidige document ‘Handreiking Windfonds’ maakt echter geen onderscheid tussen huishoudens woonachtig binnen de 1000 meter grens en het aantal molens binnen die straal. Verder voorziet de huidige handreiking erin dat er ook geld kan worden uitgekeerd aan iedere inwoner/organisatie/ vereniging van buiten de gestelde 3.5 km. grens.

Verbetering

De gevoerde discussie binnen de gemeenteraad stelt Vitale Kernen niet geheel gerust. ,,Ik zie de windmolens ook vanuit Dirksland en wil dan ook dat een initiatief uit Dirksland ook in aanmerking komt voor geld uit het Windfonds,” stelde een SGP-raadslid uit Dirksland. Dit werd gesteund door een VVD-raadslid uit Goedereede. Maar beiden gaven ook aan open te staan voor verbetering.

Het windfonds is door de gemeente afgedwongen bij de ontwikkelaars om inwoners, die overlast hebben van windmolens, te compenseren.