Discussie losgebarsten over uitbreiding kop Eiland

IMG_0195Afgelopen april bezocht de fractie van Vitale Kernen, op uitnodiging van de heer Gert de Groot, de vuurtoren van Ouddorp. Gert de Groot is regiobeheerder van natuurmonumenten. Ook andere fracties waren vertegenwoordigd.

Aanleiding van de uitnodiging waren de plannen die projectontwikkelaars en gemeente hebben om de kust verder te verstenen. Oftewel te bebouwen met hotels, winkels, slecht weer voorzieningen, recreatiewoningen, appartementen en woningen waar permanent mag worden gewoond.

Waarom waren we op de vuurtoren? Deze is (nog) niet voor het publiek toegankelijk, maar voor de fracties werd een uitzondering gemaakt. Omdat Gert de Groot ons graag wilde laten zien hoe uniek het landschap op onze kop is ingericht: zee, stranden, schurvelingen en open polders. Wij werden erop gewezen dat dit stukkie Nederland uniek is. Overal aan de Hollandse en Belgische kust zijn deze gebieden volgebouwd. De kwaliteit die onze kop nu heeft, krijgen zij nooit meer terug. Is vernietigd. In de toekomst is de hele kop een kroonjuweel waarmee Goeree-Overflakkee zich onderscheid van andere kustgemeenten wanneer hier zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan.

In 2007 heeft de voormalige gemeente Goedereede het raamplan Ouddorp Bad vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat het duinlandschap moet verbeteren, de rand een kwaliteit van allure moet krijgen, moeten er nieuwe voorzieningen komen en de campings moeten de ruimte krijgen om een kwaliteitsslag te kunnen maken. Op zich is hier niks mis mee. Wel dient de vraag gesteld te worden hoe dit kan worden gerealiseerd.

De eerste ontwikkelingen zijn gerealiseerd, passend in het raamplan Ouddorp Bad. Zoals strandpark Duynhille, het inspiratiecentrum Grevelingen en nu in aanbouw zijnde Ouddorp Bad en Ouddorp Duin. Voor Ouddorp Duin moet er weer een wijziging in het bestemmingsplan komen omdat men er nu ook winkelvoorzieningen en appartementen wil gaan bouwen.

Vooralsnog is Vitale Kernen niet tevreden over de zogenaamde landschappelijke inpassing van het Inspiratiecentrum Grevelingen en de woningen van Ouddorp Bad. Heel veel hectaren van het huidige landschap wordt met deze ontwikkelingen veranderd.

Wat was de bloemzaadteeltroute de moeite om te rijden……….