Goedereede

Goedereede was vroeger een belangrijke handelsplaats met stadswallen. De naam Goedereede betekent “veilige ankerplaats”. Op het grondgebied van Ouddorp was vroeger een Romeinse nederzetting.

Omstreeks de derde eeuw zou door ophoging en aanslibbing het eiland Westvoorne zijn ontstaan. In de middeleeuwen nam door de gunstige ligging van het eiland en de uitbreidende scheepvaart de bedrijvigheid op en rond het eiland toe. Steeds meer vissers, boeren en kooplieden vestigden zich op Westvoorne. Deze nederzetting kreeg de naam van Goede Reede (veilige haven) of Goer-ee (ruw, woest eiland).

De nederzetting kreeg in 1312 stadsrechten en privileges van de heer Gereart van Voorne. Een belangrijk recht werd verkregen in 1331, namelijk het recht van vrije weekmarkt. Dit hield in dat de handel in een bepaalde streek naar een bepaalde centrum werd getrokken. Het handelsverkeer kwam op gang en rond het jaar 1477 was er sprake van een bloeiende economie.

Water, storm en wind teisterden het eiland onder meer in de jaren 1421, 1530, 1570 (de Allerheiligenvloed), 1618 en 1682.

In 1418 werd de stad geteisterd door krijgsvolk van Jan van Beijeren en door brandstichting en plundering ernstig geschonden. In 1490 moest men zich weren tegen de Zevenbergers en in dat jaar sloeg de stad bovendien een aanval af van de Hoeksen onder Jan van Brederode.

In 1482 werd de stad grotendeels in de as gelegd, doordat een vrouw in de Catharinastraat hete as had uitgegoten. De stad werd echter steeds herbouwd. Rond 1545 telde Goedereede 160 huizen binnen de stadsgrachten.

De grootheid van Goedereede ging verloren door de vele aanslibbingen. De haven moest steeds worden verlegd, de kooplui trokken weg, en de handel en visserij verliepen. Goedereede werd na het bedijken van de omliggende polders een landbouwdorp. Het stadje raakte steeds meer in verval. De stadsmuren werden niet meer onderhouden en werden tenslotte gesloopt.

Het stadje Goedereede kent een groot aantal monumenten, waaronder de toren met twee luidklokken en 52 carillonklokken, de kerk, de molen de windvang, de haven van Goedereede en het oude magazijn dat vroeger dienst deed als opslagplaats voor munitie.