Melissant

De geschiedenis van Melissant gaat terug tot de 15e eeuw, toen men rondom Dirksland na de Sint-Elisabethsvloed (1421) de omliggende gorzen ging bedijken. Waar de naam Melissant vandaan komt is niet zeker, men vermoedt dat een van de bedijkers de naam Melis had en dat het tweede deel van de naam verwijst naar zand.

Melissant was tot 1966 een zelfstandige gemeente. De gemeente Melissant bestond oorspronkelijk uit drie “gemeenten”: Roxenisse, Onwaard en Melissant. Ten tijde van de Franse bezetting (1810-1814) werden deze gemeenten op bevel van Napoleon Bonaparte met Dirksland samengevoegd. In 1817 kregen ze hun zelfstandigheid weer terug, met ieder een apart bestuur. Op 13 juli 1857 werden Roxenisse, Onwaard en Melissant bij elkaar gevoegd en verkregen gezamenlijk de naam Melissant.

Melissant kent een opvallend groot aantal kerken, onder meer een Gereformeerde Gemeente, een Gereformeerde Gemeente in Nederland en een Hersteld Hervormde Kerk.

Tijdens de Watersnoodeamp van 1953 is Melissant als een van de weinige dorpen op Goeree-Overflakkee niet overstroomd.