Dorpsraad Achthuizen roert zich

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie maakte Jos de Jonge namens de dorpsraad Achthuizen gebruik van het spreekrecht. De aanleiding was dat de gemeente voornemens is een aantal woningbouwlocaties te saneren binnen de gemeente. Locaties waar nu wel gebouwd kan worden en na de sanering niet meer. Voor Achthuizen blijft er van de drie mogelijke woninglocaties niet één over.

De dorpsraad is verbolgen dat de gemeente daar nu mee aankomt. Terwijl de dorpsraad op 19 mei tijdens hun presentatie in de gemeenteraad nog aangaf dat nieuwbouw dringend noodzakelijk is, wil de leefbaarheid behouden blijven in Achthuizen. Tijdens de presentatie in mei kondigde de voorzitter van de dorpsraad Jos de Jonge aan gezamenlijk met de Hoge School Rotterdam een onderzoek te starten naar de woningbouwmogelijkheden in Achthuizen. De raadsleden prezen tijdens de presentatie de ambitie van de dorpsraad en wenste hen veel succes.

Het agendapunt sanering woningbouwlocaties is van de agenda gehaald omdat er in de communicatie naar de belanghebbende iets verkeerd is gegaan. Vitale Kernen heeft aangekondigd om via het presidium ( de agendacommissie van de raad) het onderwerp sanering woningbouwlocaties op een informatieavond voor de raadsleden te agenderen, dit omdat er vele belangen bij dit onderwerp zijn.