Dorpsraden de ‘Sjaak’

DorpsraadOplaatDe waarderingssubsidies voor alle verenigingen op het eiland stopt. De dorpsraden gaan over deze centen beschikken. En uitgeven aan het algemeen belang van de betreffende kern. Voorwaar een stevige opgave voor de dorpsraden. Geef maar eens geld uit waarover voorheen de verenigingen zelf konden beschikken. Daarbij komt dat veel kernen geen dorpsraad hebben. Van de 14 kernen hebben 7 geen dorpsraad. Is er een dorpsraad dan dient de vraag zich aan of deze dorpsraad deze verantwoordelijk kan en mag dragen. Een dorpsraad is een club mensen die zich betrokken voelt bij de kern waarin ze wonen. Hartstikke goed.

De afstand tussen inwoners en de gemeente is te groot na de herindeling van de vier gemeenten. De vertaling van wat er leeft binnen een kern naar de gemeente is een belangrijke rol van de dorpsraad. Maar deze dorpsraad is geen vertegenwoordiger van de verenigingen, is geen democratisch gedragen vertegenwoordiging. Moeten deze mensen dan geld uit gaan geven? Geld waar voorheen de verenigingen zelf over konden beschikken.

VKGO vraagt zich af of de dorpsraad deze verantwoordelijkheid wil en kan dragen. Gelukkig is afgelopen donderdag door het college aangegeven dat herdenkingen in de kernen wel ondersteund blijven. Gelukkig komen de daarvoor benodigde centjes uit een ander potje waarop nog niet wordt bezuinigd. Verwonderlijk dat het college hier pas afgelopen raad mee aan kwam zetten. 

De cijfers
-nu 500.000 euro per jaar,
– toekomst 400.000 naar de dorpsraden, 
– dorpsraden krijgen ambtelijke ondersteuning die totaal 475.000 euro aan salaris ontvangen