Duidelijkheid over windcompensatie blijft uit

windmolen 1Het lukt Vitale Kernen maar niet duidelijkheid te krijgen van het college over de -magere- windcompensatie voor de inwoners van Oude- en Nieuwe-Tonge, die ze beloofd is vanwege de overlast van de nabij gelegen windmolenparken, zoals windpark De Krammer.

Moeizaam

Verder geven beide dorpsraden aan de toegezegde compensatie voor de dorpen eigenlijk niet van de grond te kunnen krijgen. Het blijkt uiterst moeizaam een vergoeding te ontvangen uit het zogenaamde windfonds. Reden voor Vitale Kernen om vorig jaar november hierover al uitleg te vragen bij het college*. Nu, tweede week van januari 2021, heeft Vitale Kernen nog steeds geen verduidelijking mogen ontvangen.

Sigaar

De teleurstelling over de compensatie is door Vitale Kernen reeds uitgesproken tijdens de behandeling ervan in de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2019. Vitale Kernen noemde de compensatie ‘een sigaar uit eigen doos’, omdat de aangeboden compensatie valt onder de normale gemeentelijke faciliteiten voor iedere dorpskern binnen onze gemeente.

Zonnepanelen

Met uitzondering van een kleine, te verwaarlozen opbrengst, is er voor de kernen Oude -en Nieuwe-Tonge geen enkele onderscheidende compensatie. De bescheiden opbrengst komt, volgens het college, door de beperkte mogelijkheid zonnepanelen te kunnen leggen.

*
– Waarom komt de relatief kleine compensatie niet ten uitvoering?
– Waarom zijn de procedures om gelden uit het windfonds te krijgen van dien aard dat
het uiterst moeizaam is hieruit iets te ontvangen?
– Is het college bereid om de procedures van het windfonds zodanig aan te laten
passen dat er voor de aanvrager een eenvoudiger procedure te volgen is om in
aanmerking te komen voor een bijdrage?
– Hoever is het college met het mogelijk maken van het aanleggen van zonnepanelen
op bv de voormalige vuilstort in Zuidzijde en aan de diverse buiten- en polderdijken?
– Deelt het college de mening van Vitale Kernen dat de compensatie voor de beide
kernen onvoldoende is en er alsnog een structureel geldelijke opbrengst moet
worden gehaald uit een significante duurzaamheidsinvestering bv zonnepanelen?