Duurzaamheidslening voor iedereen beschikbaar

Afgelopen donderdag 10 december is door het college aan de gemeenteraad meer geld gevraagd om de duurzaamheidslening voor te kunnen financieren. De lening is bedoeld om de particuliere wooneigenaar de mogelijkheid te geven om zijn of haar woning te kunnen verduurzamen, door bijvoorbeeld het isoleren van de woning of aanbrengen van alternatieve energievormen.

Vereenvoudigen

Vitale Kernen staat helemaal achter deze stimulering. Maar Vitale Kernen vraagt wel aan het college om de spelregels te vereenvoudigen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Momenteel moet nog een rapport door een instantie en officiële offertes voor de uit te voeren werkzaamheden worden ingediend*. Kosten verhogend waardoor de eigenaar met een kleinere beurs wordt uitgesloten. Vitale Kernen roept het college op om ook voor de doe-het-zelver de mogelijkheid te bieden om betaalbaar zijn of haar woning te verduurzamen.

 

* Voorwaarden bij de aanvraag nu:
U dient de gewenste (duurzaamheids)maatregelen en het beoogde effect daarvan te onderbouwen met bijvoorbeeld een EPA advies, energieke regio advies, www.woningdossier.nl of een vergelijkbaar advies. Voeg dat advies bij deze aanvraag, evenals offertes ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden en de daarmee verband houdende kosten.