Een goed begin met ‘Shock and awe”

Op de opinie-pagina van Binnenlands Bestuur, kwamen we onderstaande column tegen.

bush wallpaper shockawe 0303Elke gemeenteraad heeft zijn startritueel. In sommige raden wordt er geloot om wie als eerste mag spreken en in andere raden gaat er een schaal met snoepjes rond. In Goeree-Overflakkee is er het ambtsgebed door de burgemeester, maar dit keer steelt een wethouder de show.
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman (CDA) gaat staan en buigt haar hoofd naar de grond. Op de raadsleden van de PvdA na gaan alle anderen ook staan. ‘Almachtige God, wij bidden om Uw zegen bij de volbrenging van de werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid, verlevendig ons in een diep besef in onze afhankelijkheid van U en doe onze beraadslagingen strekken tot de vordering van de ware belangen van deze gemeente. Amen’, aldus Grootenboer-Dubbelman. Ze wenst iedereen inzicht en wijsheid toe. Als alle raadsleden weer zitten opent ze de vergadering.

Al gauw stapt VVD-wethouder Marnix Trouwborst met zichtbare trots naar het katheder. ‘Soms moet je risico’s nemen in het leven. Ik ben geen rechtgeaarde ICT’er, maar kan u vertellen dat we inmiddels de tweede gemeente in Nederland zijn die beschikt over een begrotings-app. Pakt u allen de iPad erbij, ga naar de App-store en download onze app’, zegt Trouwborst. De raadsleden halen hun tablet tevoorschijn terwijl op de plasma-schermen de app te zien is. Het duurt even voor iedereen zover is. ‘Kan ons netwerk dit wel aan?’ roept een raadslid. ‘Dat kan het uitstekend aan!’ zegt Trouwborst. Er klinkt gelach, gebabbel en gerommel. De burgemeester roept op tot kalmte.

Vervolgens speelt de wethouder een gelikte Youtube-video af waarin hij de bezoekers welkom heet. Na de film loopt hij het digitale programma door. ‘Via deze knoppen in het hoofdmenu kunt u de begroting herkenbaar controleren. Wij laten hiermee zien wat we gaan doen en wat het mag kosten. De begroting van 2014 is weergegeven, met in de submenu’s de tussenbegrotingen’. De zaal is een en al oor. Sommige raadsleden zijn zichtbaar onder de indruk. ‘Shock and awe’, zo zou de voormalige Amerikaanse minister Donald Rumsfeld van Defensie het hebben genoemd. De wethouder: ‘Het is de bedoeling dat onze app tegen het einde van dit jaar inhoudelijk gevuld is’.

Met enthousiasme loopt Trouwborst de rest van het programma door en daarna mag de raad vragen stellen. Alleen raadslid Binic Vreugde (VK-GO) wil iets weten: ‘Hoeveel gaat dit allemaal kosten?’ Trouwborst: ‘Wat het allemaal kost? Ehm, het bureau dat ons begeleidt ziet hierin een grote kans om te investeren in de toekomst. Wij zijn een van hun pilot-gemeenten. Uit mijn hoofd gezegd dragen we daar 15.000 euro per jaar aan af’. Met dat antwoord nemen Vreugde en de rest van de raad genoegen, waarna de vergadering rustig verder gaat. Aan het einde is er weer een ambtsgebed.

Met zijn leuke en informatieve presentatie kreeg de wethouder de raad ‘om’ voor de app, die hij al heeft laten ontwikkelen. Het is echter opmerkelijk dat de raadsleden niet doorvroegen over bijvoorbeeld de kosten en de gevolgen daarvan. Wellicht is dat al in de commissie aan de orde geweest, maar nu was er een extra mogelijkheid om deze bestuurder te grillen. Blijkbaar blijft de denderende presentatie beter hangen dan de hoogte van het bedrag.

Kemal Rijken