Een onomkeerbare blunder

Tijdens de afgelopen raadsvergadering kregen de raadsleden een presentatie voorgeschoteld over ons duurzame eiland. En jawel, weliswaar veel te laat, is nu ook de eenmansfractie Van der Meer ervan overtuigd dat de inwoners van Goeree-Overflakkee niet alleen de lasten maar ook de lusten krijgen.

In 2014 stelde Vitale Kernen al mondelinge en schriftelijke vragen over de grote financiële voordelen die er voor de inwoners van Goeree-Overflakkee te behalen zijn. Veel geld door grondpositie te behouden en te participeren in het opwekken van duurzame energie. Miljoenen was er te behalen. Men had zomaar de voormalige EMGO nieuw leven kunnen inblazen voor een jaar of twintig.

Vitale Kernen was een roepende in de woestijn. Nu is er de overlast van de windmolens voor de inwoners en de winsten gaan naar de ontwikkelaars en exploitanten. Een onomkeerbare blunder is Vitale Kernen de mening toegedaan. Ook fractie Van der Meer, die in de besluitvorming toentertijd fractielid was bij de VVD, kan hier geen verandering meer in aanbrengen.