Eerst de boel op orde!

Met een tegenstem van Vitale Kernen vindt een meerderheid van de gemeenteraad dat 80.000 euro beschikbaar gesteld dient te worden voor de aankoop van warmtepompen in De Staver. Vitale Kernen vindt echter dat eerst en vooral de gezondheidsaspecten moeten verbeteren in de Staver. Er is nog steeds geen bewijs geleverd waaruit blijkt dat mensen die er gaan zwemmen, geen problemen kunnen krijgen met hun gezondheid.

Tevergeefs

Vitale Kernen dringt er telkens op aan om eerst een accommodatiebeleid op te stellen, vooraleer grote investeringen te doen in De Staver. Maar de huidige coalitie is al vijf jaar tevergeefs bezig met het opstellen van een accommodatiebeleid. Sterker nog, de coalitie is juist te rade gegaan bij de dorpsraad van Dirksland voor ideeën, omdat hun college er maar niet uitkomt.