Eerste motie binnen coalitie

Vitale Kernen heeft een motie ingediend om te onderzoeken in hoeverre de gemeente Goeree-Overflakkee kan aansluiten bij het enige meldpunt in de regio voor en over verwarde personen.

Zoals gebruikelijk werd de motie vooraf voorgelegd aan de andere politieke partijen in de raad. Met het verzoek de motie te ondersteunen zoals deze is omschreven, of indien gewenst een voorstel voor inhoudelijke aanpassing.

Geen reactie

De partijen VVD, Groep Zwerus, EEV, PvdA dienden vervolgens de motie mede in. Van de coalitiepartners SGP en CDA kwam vooraf geen reactie. Deze reactie kwam wel in de openbare raadsvergadering. SGP en CDA gaven in de eerste instantie aan dat de aanleiding van de motie hen niet aanstond. Zij vonden dat niet slechts gekeken moest worden of Goeree-Overflakkee aan kan sluiten bij het enige meldpunt binnen de regio, maar ook of er andere mogelijkheden zijn.

Wethouder Bruggeman antwoordde namens het college dat hij de motie overneemt en tevens breder naar de mogelijkheden gaat kijken.

Opvallend

Bijzonder en opvallend was vervolgens de reactie van mede-indiener van de motie en coalitiegenoot mevrouw Rijerkerk van de VVD. Zij wenste haar naam onder de motie bij nader inzien terug te willen trekken, want ze deelde de mening van de SGP en CDA. De raadsvoorzitter vond dit blijkbaar ook ‘een vertoning’ en stelde voor om met een mondelinge aanpassing de motie in stemming te brengen. De motie werd unaniem aangenomen. Vitale Kernen is uiteindelijk tevreden met het toch wel bijzondere verloop van de behandeling van deze motie.

Aanleiding van de motie was de kop in het Algemeen Dagblad: ‘Regelplek voor zorgen buurman’. Dit naar aanleiding van een symposium hoe om te gaan met verwarde personen. Het komt steeds vaker voor dat we verwarde personen tegenkomen in onze directe omgeving. Wat moet je doen, waar moet je zijn, wie doet er iets? Dit zijn vragen die aan de orde kwamen tijdens het symposium.

Zorg

De gemeente Rotterdam heeft in ieder geval een stapje voor, omdat zij een 24/7-meldpunt hebben waar mensen die een vermoeden hebben van verwarde personen zich kunnen melden. Dit meldpunt weet de juiste zorg op te lijnen om de verwarde persoon te ondersteunen.

Dat een meldpunt alleen niet zaligmakend is weet men ondertussen ook in Achthuizen. De man die daar onlangs zijn huis in brand stak, meldde eerder aan de politie dat hij zich niet goed voelde en hulp nodig had. Hier kan een meldpunt overigens niets aan veranderen. Hier reageerde de dienstverlening niet zoals gewenst. Deze kwam pas in actie toen het huis in brand stond en de straat ineens volstond met hulpdiensten en zorgverleners.