Einde vakantie

De zomervakantie zit er weer op. 2 September komt de gemeenteraad weer bij elkaar voor een zogenaamde dialoogavond. Op deze avond wordt er een presentatie gegeven over het initiatief om een groot distributiecentrum in Oude-Tonge te vestigen en over het toekomstbestendig leven voor onze ouderen. 9 September is er een interne raadsavond en 23 september worden er besluiten genomen in een formele raadsvergadering.

Windmolens

Vitale Kernen is tijdens de vakantie benaderd door inwoners met de vraag wat de consequenties kunnen zijn voor de bestaande, en in aanbouw zijnde windmolens op ons eiland, door de uitspraak van het hoogste bestuurlijk rechtsorgaan de Raad van State (RvS).
Vitale Kernen heeft daar al eerder vragen over gesteld aan het college en bij monde van wethouder Both geeft het college aan dat de uitspraak van de RvS niet geldt voor de bij wet vergunde windmolenparken.

Zou dus voor Goeree-Overflakkee betekenen dat er voor de parken op ons eiland geen consequenties zijn door de uitspraak van RvS. De uitspraak van RvS houdt in dat er niet gekeken is naar Europese wetgeving (eerdere uitspraak van het Europese Hof) en dit had wel gemoeten vindt de RvS. Vitale Kernen verwacht dat hier nog wel een staartje aan zal zitten en dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd. Veel inwoners in de nabijheid van windmolens ervaren en hebben overlast, deze mensen zullen zich gaan roeren en terecht vindt Vitale Kernen, het gaat over hun eigen gezondheid.

Composteerfabriek

Vitale Kernen is ook benieuwd naar de mening van het Rotterdamse advocatenkantoor, dat op dit moment bestudeert of voldoende zorgvuldig is gehandeld conform de tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming bij het besluit over de bioboardfabriek in Oude-Tonge. Vitale Kernen werd na de besluitvorming door diverse inwoners benaderd met de vraag ‘is dit nu allemaal wel goed gegaan’? Reden voor Vitale Kernen een motie in te dienen om dit door de gemeenteraad via een onafhankelijke partij te laten vaststellen. De motie kreeg alleen steun van de CU en PvdA omdat zij ook vinden dat dit vastgesteld zou moeten worden.

Vitale Kernen vindt het heel belangrijk dat de digitaal genomen besluiten correct plaatsvinden en uitgelegd kunnen worden aan de inwoners. Wanneer dit niet lukt dan moet dit worden getoetst door een onafhankelijke partij. Vandaar dat Vitale Kernen de opmerkingen van de inwoners over het verloop van de besluitvorming over de composteerfabriek voorgelegd heeft aan advocaten die gespecialiseerd zijn in bestuursrecht. Vitale Kernen verwacht in september hierover uitsluitsel te krijgen.