Einde voor historische loopbrug

Nadat Vitale Kernen heeft vernomen dat er mogelijk sloop gaat plaatsvinden van het bruggetje over de Boezem in de kern Dirksland zijn er vragen aan het college hierover gesteld. Dit bruggetje is historisch direct gekoppeld aan de Watermolen en de Boezem en indirect aan Het Hof.

De Boezem werd in 1731 gegraven om het polderwater naar de haven te voeren. Bij het ambachtsherencomplex Het Hof hoorden landerijen tot aan de Eerste Stoofweg. Vanaf Het Hof (De Secretarie, waar de secretaris/rentmeester van de ambachtsheerlijkheid doorgaans werkte en woonde) liep – parallel aan de Secretarieweg – een voetpad naar de landerijen, het zogenoemde Penningspad. Daarom kwam er over de Boezem een voetgangersbruggetje.

Het bruggetje werd gelegd ten behoeve van Het Hof maar werd later door meer mensen gebruikt. Het pad werd na 1900 in de volksmond Penningspad genoemd omdat op de hoek van de Winterstraat en de Secretarieweg de familie Penning kwam te wonen. Nu is er een nieuwe voetgangersbrug gelegd ten behoeve van het ziekenhuispersoneel dat gebruik maakt van het parkeerterrein aan de noordkant van woonwijk De Kleine Boezem. Het is volgens Vitale Kernen niet zo dat de nieuwe voetgangersbrug gelegd is omdat het oude onveilig zou zijn.

Wethouder Markwat antwoordde namens het college dat naar het idee van het college het wel meevalt met de historische waarde van de voetgangersbrug. De brug is in 1916 grondig aangepakt en daarmee zijn cultuurhistorische waarde verloren en zal dus binnenkort worden gesloopt door de gemeente, want zij is eigenaar.