Eindelijk aandacht voor inbraakpreventie

InbrekerVKGO diende tijdens de raadsvergadering van juni 2014 voor de tweede keer een motie in met de intentie het aantal woninginbraken binnen onze gemeente terug te dringen. Echter deze raad vindt dit geen taak van de gemeente en stemde in meerderheid tegen de motie, dit in tegenstelling met de uitgesproken intentie van het college. Heel bijzonder, maar is echt gebeurd.

Het college werd onder meer verzocht om in overleg te treden met de woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee en deze op te roepen tot het monteren van goedgekeurd hang en sluitwerk, politiekeurmerk Veilig Wonen. Het college deelde toen mede dat het mogelijk was om gezamenlijk met politie en de woningbouwverenigingen dit op te pakken in kader van de zogenaamde prestatieafspraken en zal ook worden ingebracht in het integraal veiligheidsoverleg. 

Nu heeft enige tijd geleden minister Blok medegedeeld dat het vermogen van de woningbouwcorporaties, van ruim 45 miljard euro, moet worden aangewend om huurwoningen beter te isoleren en te verbeteren. Op vragen van de VKGO aan de minister kreeg zij dit antwoord.