Eindelijk duidelijkheid voor eigenaren recreatiewoningen

Vorige week besloot de gemeenteraad unaniem voor welke recreatieparken het bestemmingsplan wordt aangepast. Voornamelijk voor de recreatiewoningen op het oostelijk deel van het eiland vindt er hopelijk de aanpassing plaats van recreatie naar dubbelbestemming. Met het unaniem genomen besluit gaat het college naar de provincie Zuid-Holland om ook hun medewerking te vragen voor deze wijziging.

Illegaal

Vitale Kernen vindt het bijzonder dat er veel illegaal gebruik wordt gemaakt van recreatiebewoning op het westelijk deel van ons eiland, waar veel recreatieve mogelijkheden zijn. Blijkbaar heeft de recreatiesector dit zelf veroorzaakt. Vandaar dat Vitale Kernen een oproep doet aan het college om de kosten, die gemaakt moeten worden om te gaan handhaven, te betalen uit het jaarlijks bedrag van 200.000 euro, dat de recreatiesector ter besteding krijgt van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Wanneer de Provincie Zuid-Holland akkoord is met de gewenste aanpassing, vindt verdere uitwerking van het voorstel plaats. Een belangrijk punt van aandacht is de zogenaamde verevening: de meerwaarde van de woning omdat deze recreatief maar ook permanent mag worden bewoond. Als het aan Vitale Kernen ligt worden de vrijkomende middelen gebruikt voor een kwaliteitsverbetering van het park of de woonkern waarin het park ligt.