Elektromagnetische straling

Binnen Vitale Kernen is raadslid Akkie Krouwel zeer betrokken bij de gezondheidsrisico’s ten gevolge van elektromagnetische straling. De effecten van onze digitale draadloze welvaart. Op Goeree-Overflakkee is tevens een groep mensen actief, die bij regelmaat informatieavonden beleggen. Ook in de media lees je steeds meer over de elektromagnetische straling, omdat deze sterk toeneemt door de introductie van 5G.

Straling

Bij iedere gelegenheid binnen de gemeenteraad pakt Akkie dan ook de ruimte om aandacht te vragen voor de nadelen van deze straling. Zo toonde Akkie zich tevreden afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering, dat er twee brieven van Let’s Talk About Tech en Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit) naar de raadsleden zijn gestuurd. In beide brieven worden de gezondheidsrisico’s van straling en 5G goed verwoord.

Coalitieprogramma

In het coalitieprogramma is opgenomen dat ook door de gemeente voorlichting wordt gegeven over de effecten van elektromagnetische straling. Vooralsnog is hieraan geen opvolging gegeven door het college.