En het gáát maar door

Wéér gaat men onderzoeken hoe de sociaal-economische vitaliteit op het eiland erbij staat. Vitale Kernen gaf tijdens de behandeling van de begroting 2018 aan dat dit al jaren bekend is. Die loopt namelijk al jaren vanaf het westen naar het oosten van het eiland sterk af en dit is de afgelopen jaren niet veranderd.

Zeker niet door de investeringen die zijn en worden gedaan in het kader van die verbetering. In 2015 en 2016 is er een verdeling geweest van zogenaamde IRP-gelden (die bedoeld is om de sociale economische vitaliteit te verbeteren). Voor het oosten €140.000, midden €395.000 en westen €2.300.000. Nu heet het geen nieuw IRP-budget meer, maar noemt men het gebiedsgerichte aanpak. €520.000 voor 2018 staat er in de begroting.