En joe dienkt dat dit saemen gaet met windmeulens?

windmolen 1In tegenstelling tot wat de gemeenteraad wil, heeft het college nog geen enkele inspanning verricht om windmolens te realiseren aan de Noordrand van ons eiland. Letterlijk schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad: ,,Dit plaatsingsgebied wordt op een later moment in procedure gebracht gezien het feit dat de samenwerking nog gestalte moet krijgen.” Wanneer in de politiek dit soort zinnen worden gebruikt dan zegt men eigenlijk: ,,Hier doen we niets aan.”

VKGO is van begin af aan duidelijk geweest over de locatie Noordrand; de meest geschikte locatie voor windenergie. Er wonen een paar agrariers en deze willen best graag een paar windmolens op hun grond, zoals iedere grondeigenaar. Maar de gemeente heeft andere plannen tussen Middelharnis en omgeving Stellendam. Luxe woningen moeten er komen, nieuwe natuur, recreatieve ontwikkelingen, zoetwatervoorziening, een halskanaal met luxe woningen, ontwikkelingen Scharrenzee en Noordereiland enz. ,,En joe dienkt dat dit saemen gaet met windmeulens?