En nu als de wiedeweerga aan de slag

Afgelopen donderdagavond zijn tijdens de gemeenteraadsvergadering, Jannie Campfens en Berend-Jan Bruggeman van Vitale Kernen geïnstalleerd als bestuurders van de gemeente Goeree-Overflakkee. Jannie gaat een raadszetel bezetten en Berend-Jan wordt wethouder binnen het college van burgemeester en wethouders.

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma is voor een heel groot gedeelte het vervolg op ingezet beleid sinds 2013. Vitale Kernen ondersteunde toentertijd het collegeprogramma ook al. In de uitvoering was Vitale Kernen het echter niet altijd eens over de wijze om de afgesproken doelstellingen te behalen. Maar omdat Vitale Kernen nu is toegetreden tot de coalitie kan zij vanaf vandaag direct invloed uitoefenen op de uitvoering ervan.

Steun

De partijen ChristenUnie, Eiland Van Vrijheid en Groep Zwerus steunen het coalitieprogramma. PvdA stemde -evenals in 2013- wederom tegen. Omdat een aantal elementen niet of niet voldoende staat beschreven en zodoende onvoldoende aandacht krijgen. Vitale Kernen hoopt met de PvdA de komende periode te kunnen werken aan een goede samenwerking.