Geen vierbaansweg N59

N59De in de volksmond genoemde ‘grote weg naar Rotterdam’ heet tegenwoordig ‘Energy Highway’. Een naam die Vitale Kernen niet verzint overigens. Wanneer het gaat over de Energy Highway dan wordt hiermee officieel de N59 bedoeld. De weg waarop de afgelopen jaren heel veel leed is veroorzaakt.

Vitale Kernen geeft al langer aan dat de verkeersveiligheid op deze weg moet worden verbeterd. Vitale Kernen begrijpt ook dat een zeer gewenste vierbaansweg heel veel geld kost en dat er een tussenoplossing moet komen.

Teleurstelling

Afgelopen donderdag ontving de gemeenteraad een brief over de voortgang van het project Energy Highway. Uit de brief blijkt dat er in eerste instantie niet wordt geïnvesteerd in de verkeersveiligheid maar aan de gewenste doorstroming van het verkeer en de duurzaamheid van de weg. Een teleurstelling. Veiligheid gaat voor doorstroming en zeker ook voor duurzaamheid vinden we bij Vitale Kernen. De participanten binnen het project Energy Highway, te weten Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, hebben hier duidelijk niet voor veiligheid gekozen.