Er gaat iets grandioos mis in Oude-Tonge

Dat schrijft Tim Jochems in een ingezonden brief in het Eilanden-Nieuws van afgelopen dinsdag 9 oktober. Hij doelde daarbij op het achterblijven van woningbouw in Oude-Tonge. Zoals bekend is Vitale Kernen juist een groot voorvechter om de vitaliteit van iedere kern te borgen en of te verbeteren, hierbij is diversiteit in woningbouw heel belangrijk. Vitale Kernen gaat er dan ook alles aan doen dat voortaan niet projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen bepalen of er ergens woningen gebouwd gaan worden, maar de gemeente Goeree-Overflakkee zelf.

Projectontwikkelaars

De gemeente heeft een belangrijke rol in de verdeling van nieuw te bouwen woningen binnen de gemeente. Maar de gemeente bouwt die woningen niet zelf. Woningen worden gebouwd door woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars. De rol van de gemeente is om ervoor te zorgen dat er mag worden gebouwd door vastgestelde bestemmingsplannen te maken.

Met het wel dan niet maken van een bestemmingsplan voor een kern heeft de gemeente invloed op de te bouwen woningen. De gemeente kan een woningbouwvereniging en een ontwikkelaar niet opdragen om daadwerkelijk te bouwen, dit bepalen ze zelf. De woningbouwverenging met hun leden bepaalt waar er wordt gebouwd binnen de sociale huur sector. Een projectontwikkelaar bepaalt -vooraf- of nieuwe woningen sowieso worden verkocht en er geld aan is te verdienen.

Kneep

En daar zit hem nu net de kneep. Bij slechte economische omstandigheden bouwt de ontwikkelaar slechts op plaatsen waar nog wel wordt verkocht. In een welvarende economie bouwt hij waar het zo eenvoudig mogelijk wordt verkocht en met optimale winst. Zo zijn de minder aantrekkelijkere locaties altijd de dupe. Maar dit hoeft niet per se het geval te zijn. Vitale Kernen vindt dat de gemeente hierin moet kunnen sturen via het vaststellen van de bestemmingsplannen.

De door een meerderheid binnen de gemeenteraad vastgestelde Visie Sanering Woningbouwlocaties 2016/2020 op 10 november 2016 is hier een slecht voorbeeld van.

Oude-Tonge

De status v.w.b. eventuele nieuwbouw in Oude-Tonge is als volgt:

 1. De Molenpolder:
  Ontwikkelaar is met werkzaamheden gestart.
 2. Handelskade:
  Initiatief ligt bij ontwikkelaar.
 3. Oude camping:
  Gemeente; wordt vooralsnog niet aangepast binnen bestemmingsplan.
 4. Ebbe en Vloed:
  Initiatief ligt bij ontwikkelaar.
 5. Madeno garage:
  Initiatief ligt bij ontwikkelaar.
 6. Voormalig gemeentehuis:
  Initiatief ligt bij gemeente. De gemeente is in onderhandeling met de woningbouwvereniging om te komen tot senioren en zorg-appartementen.