Even terug in het verleden

Door de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan ‘Ouddorp Bad Oost, is er reuring binnen de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De Raad van State verwijt de gemeenteraad het bestemmingsplan te hebben vastgesteld terwijl niet de juiste procedure is  doorlopen. De initiatiefnemer brengt nu het project  opnieuw in procedure. Mogelijk zijn er nu enkele fracties in de gemeenteraad die overwegen tegen het project te zijn. Hierdoor komt dan misschien de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur onder druk te staan.

Even terug in het verleden

In 2007 is door de voormalige gemeenteraad van Goedereede bepaald dat er op de bedoelde locatie een kwaliteitsslag noodzakelijk was. Dit heeft de naam Ouddorp Bad deelgebied Oost gekregen. Na jaren van onderzoek, afstemming en aanpassingen binnen het project heeft de gemeenteraad tijdens het laatste herstelbesluit het bestemmingsplan ‘Ouddorp Bad Oost’ unaniem vastgesteld op 12 december 2019. Ieder raadslid was dus voorstander van dit betreffende bestemmingsplan. Dit getuigde dan ook van een behoorlijk gemeentebestuur.

Nu zijn er mogelijk een aantal politieke partijen die bij het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen terugkomen op hun eerder genomen besluit. Waarschijnlijk onder druk van de Ouddorpse achterban. Volgens de meeste raadsfracties is er inhoudelijk niets aan het plan veranderd en zou er ook geen reden moeten zijn om nu tegen dit plan te stemmen. Als de gemeenteraad een abuis maakt in een procedure dan kan dat geen reden zijn om het project niet weer opnieuw in procedure te brengen.

De door allerlei partijen eerder ingebrachte zienswijzen zijn nog niet beoordeeld door de Raad van State. Mocht de Raad van State de uitspraak doen dat er een zienswijze gegrond is en het bestemmingsplan dus wordt vernietigd, hebben de gemeenteraad en het college zich zeker gedragen als behoorlijke bestuurders.