Extra geld naar Fort Prins Frederik

Op uitnodiging van het college bracht een delegatie van de gemeenteraad onlangs een bezoek aan Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Sinds kort is de gemeente eigenaar van ‘t Fort. Het college is vervolgens in opdracht van de gemeenteraad begonnen met het vrijmaken en ruimen van de bovenste ring van het terrein.

Geld

Flinke stappen zijn inmiddels gemaakt om de cultuurhistorische waarden te herstellen. Dit na vele jaren van allerlei gedoe. Het college wil graag stappen maken, maar heeft voor onder meer de continuïteit een extra krediet nodig van ruim 1 miljoen euro. En daar gaat de gemeenteraad weer over.

Opschorten

De tweemanspartij EVV, wilde het toekennen van een extra krediet met acht weken opschorten, omdat het een brief van de provincie miste. Hoewel dit snel werd opgelost, vond EVV dat zij de brief nog wel eerst moest kunnen bestuderen. Zover kwam het niet. Met de tegenstem van EVV, besloot de gemeenteraad uiteindelijk het extra krediet toe te kennen, zodat de ingeslagen weg gewoon doorgang kan vinden. Wel ook zo netjes richting de betrokkenen, die al veel te lang in onzekerheid hebben gezeten.