FIOS bestaat 75 jaar

Fios75FIOS viert in mei 2013 het 75-jarig jubileum. Dit heugelijk feit willen wij natuurlijk met de gehele vereniging vieren. Om alles zo goed mogelijk te plannen is er een jubileumcommissie in het leven geroepen, die bestaat uit; Peter Jacobs, Peter Vervloet, Chris van Bergen, Ella Buys en Jos de Jonge en Ron van Wezel.

Mocht u voor de jubileumcommissie foto’s, anekdotes, verhalen etc. hebben geef dit dan tijdig aan. Ook willen wij u vragen om in 2013 alvast 15 juni vrij te houden, want dan willen wij een groots feest houden en op 10 mei willen wij de receptie laten plaatsvinden. De data zijn nog onder voorbehoud, maar houd u er rekening mee!

Mocht u nog iemand weten die in de jubileumcommissie thuishoort of bent u zelf geïntresseerd neem dan contact op met Peter Jacobs voor verdere informatie.