Fysiek geweld binnen De Staver

Afgelopen donderdag heeft Vitale Kernen het college opgeroepen om direct contact op te nemen met het bestuur van SRGO om hen indringend te vragen in te grijpen in de bedrijfsvoering binnen De Staver. Wellicht moeten een aantal personeelsleden enige tijd op afstand  worden gezet geeft Vitale Kernen mee aan het college.

Geweld

Deze oproep werd door Vitale Kernen gedaan nadat er fysiek geweld werd toegepast tijdens een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de directie van SRGO. Via lokale media werden bezoekers uitgenodigd om verhelderende vragen te stellen aan de directie over de berichten die de afgelopen tijd de ronde doen over de kwaliteit van het zwembad.

Zwemwater

Vitale Kernen vraagt al ruim 3 ½ jaar aandacht voor de kwaliteit van het zwemwater en het luchtklimaat. Glashelder heeft Vitale Kernen niet dat de gezondheid van de gebruikers van De Staver is geborgd. Het is iedere keer weer fout; dan worden er kwaliteitsrapporten achter gehouden, dan is er een ernstige calamiteit omdat te laat een storing wordt opgemerkt, dan is er hemelwaterlekkage wat wordt gebagatelliseerd, dan is er legionella bacterie aangetroffen.

Op aandringen van Vitale Kernen is er nu een externe die zich ontfermt over de kwaliteit van het zwembad en de bedrijfsvoering.