Gaat De Parel weer glimmen?

parel-zonder-logo-zijkantIn november 2014 is de raad geïnformeerd over de bouwplannen bouwen van appartementen op locatie De Parel van de Delta. Het college gaf in deze periode groen licht voor de bouw. Maar dan …? Niet onbelangrijk is het volume/de omvang van de bouw en blijkbaar de kosten die de ontwikkelaar moet maken om de appartementen verkoopbaar in de markt te zetten.

Uit de bijgeleverde stukken is op te maken dat de Raad voor het Cultureel Erfgoed niet akkoord is met de bouwmassa van het gebouw. Ook de Monumenten Commissie heeft op- en aanmerkingen gemaakt op de afwijkende bouw ten opzichte van het bestemmingsplan. Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht is ook niet akkoord met de bouwplannen. Daarbij komt dat het bestemmingsplan uitgaat van 14 appartementen. En 14 appartementen is blijkbaar niet voldoende om de exploitatie rond te krijgen.

Tom Poes (lees college) verzin een list;
-We gaan uit van bouwlagen en praten niet meer over goothoogte van 9 meter, en nokhoogte van 14 meter.
-We introduceren een nieuw fenomeen; de kwalitatieve marktontwikkeling, geeft ruimte voor een gemeentelijke financiële bijdrage.
-We huren een bureau in, Vestigia, een bureau dat kan toetsen of het plan aan de relevante cultuurhistorische kaders en geldende plan-en beleidsregels met betrekking tot beschermde dorps-en stadsgezichten.

Met bovenstaande hebben we misschien de ruimte om toch te bouwen.

Belangrijk is dat er een ontwikkeling komt op de locatie de Parel van de Delta. Laat helder zijn dat Vitale Kernen dit ook vindt! Maar … een gebouw neerzetten voor pakweg 100 jaar, waarvan organisaties zeggen – die verstand van zaken hebben- niet doen, volume is te groot, is misschien niet zo handig. Daarbij komt het probleem hoe het  financiële gat moet worden gevuld dat de ontwikkelaar blijkbaar heeft.

Vitale Kernen heeft de vragen gesteld aan het college;
-Op welke feiten bent u overtuigd dat er een meer dan gewenst volume moet worden gebouwd?
-U gaat IRP subsidie – waarover we nog niet beschikken- bijdrage van € 243.000. Vindt u dat hiervoor IRP gelden bedoelt is, gelden die de sociaal economische vitaliteit moet verbeteren op ons eiland?
– Hebt u gekeken naar alternatieven, wanneer blijkt dat “de kwalitatieve marktontwikkeling” niet zonder een significant bedrag van de gemeente door de ontwikkelaar is te realiseren? Bijvoorbeeld in de vorm van compensatie?

Op de vragen werd met veel woorden geantwoord door portefeuillehouder; wethouder Markwat. Komt erop neer dat uit de business case de hoeveelheid van 21 appartementen noodzakelijk blijkt, de IRP subsidie al is vastgesteld, geen onderbouwing geeft waarom IRP subsidie hiervoor wordt ingezet, er niet over compensatie is nagedacht.

Het wegnemen van de verpaupering van De Parel van de Delta is door het college gekoppeld aan de ontwikkeling van de oude gemeente werf. Ook de gemeentewerf wordt ontwikkeld door dezelfde projectontwikkelaar, Estate Invest. Totaal wordt er ruim 1.000.000 euro aan gemeenschapsgeld beschikbaar gesteld aan beide projecten.

€ 737.000 negatieve waarde grondexploitatie, € 243.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van het openbaar gebied en €45.000 voor de plankosten van het openbaar gebied. Het openbaar gebied wordt weer teruggenomen door de gemeente voor €1,-, want het gebied gaat door de gemeente worden onderhouden.