Geef niet de boodschapper de schuld van onvoldoende voor SRGO

Tijdens de raadsvergadering van 4 maart jl. is in de gemeenteraad een rapport besproken over Stichting Sport Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO). Een rapport waarin onomstotelijk wordt vastgesteld dat het langs alle kanten niet deugd rondom de stichting. Het rammelt tussen het college en het bestuur van SRGO en ook intern bij SRGO. De fracties staken dan ook de hand in eigen boezem.

Pek en veren

Vitale Kernen-fractievoorzitter Johan de Vos maakte tijdens de behandeling in de raad de opmerking: ‘Had maar naar ons en naar de insprekers toentertijd geluisterd, dan had het zover niet hoeven komen. Wij hebben pek en veren over ons heen gekregen toen wij het beleid hierover met treurnis beoordeelde. Zijn wij als Vitale Kernen nu rancuneus of trots dat wij toch ons gelijk krijgen dat de ingeslagen weg met SRGO niet de goede constructie blijkt te zijn? Nee voorzitter, zo werkt het bij ons niet’.

‘En natuurlijk hadden wij hierover een krachtig punt kunnen maken toen wethouder Bruggeman namens Vitale Kernen in dit college is gaan zitten. Maar Vitale Kernen is geen one issue partij en ten tweede zouden wij mogelijk de gekozen route door onze coalitiegenoten kunnen verbeteren, de route van voortborduren op de al jaren bekritiseerde stichting Olympia’.

Onvoldoende

Vitale Kernen is tevreden met de aanpak van het college. Die gezamenlijk met SRGO een extern bureau uitnodigde een analyse te maken. En een oordeel te geven over het functioneren van de stichting. Te kijken naar de samenwerking/prestatieafspraken en exploitatie van de zeven accommodaties. Het opgeleverde rapport geeft een waarderingscijfer beneden de zes, onvoldoende dus. De fractievoorzitter van de PvdA probeerde de schuld van dit alles af te schuiven op wethouder Berend Jan Bruggeman. Maar kreeg logischerwijs geen steun van anderen. ‘Don’t shoot the messenger, mister Eijkenduijn’!

De Vos benadrukte, dat in het rapport duidelijk staat dat de medewerkers in de uitvoering een goede naam hebben bij de gebruikers van de accommodaties. ‘Daar hebben wij als gemeenteraad een verantwoordelijkheid. Zij mogen niet de dupe worden van hetgeen wij als toekomst voor beheer van de zeven accommodaties zien. Daar hebben wij in onze te nemen beslissingen terdege rekening mee te houden. Het probleem zit hoger in de boom’.

Sportfonds

Uit de gevoerde discussie tussen de raadsfracties,  kwam de opdracht een klankbordgroep te vormen uit raads- en collegeleden en ambtenaren. Zij gaan een startnotie voorbereiden die de gemeenteraad vervolgens vaststelt. Ongetwijfeld komen dan de twee in het rapport genoemde voorgestelde scenario’s aan de orde. Zoals verbeteren wat er nu is of het inrichten van een sportfonds.

Overbodig is te begrijpen dat het voor Vitale Kernen niet voor de hand ligt dat er voortgeborduurd wordt op de huidige organisatie. Wat Vitale Kernen betreft komt ook het initiatief van Groep Zwerus aan de orde, die liever ziet dat iedere locatie weer zelfstandig wordt.

Bestuurders

Wethouder Berend Jan Bruggeman deelde namens het bestuur van SRGO mede dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en dientengevolge hun functies beschikbaar stellen. Vitale Kernen waardeert deze houding van de bestuurders van SRGO.