Geen goed idee aanpassen Starterslening

Vandaag, donderdag 10 december 2020, komt de Starterslening weer aan de orde in de gemeenteraad. Er is een initiatief om via een amendement, van de PvdA, VVD en CDA, deze lening voor jongeren, die hun eerste huis willen kopen, aan te passen. De regeling moet na de aanpassing tevens gelden voor starters van buiten het eiland.

Nadelig

Vitale Kernen vindt dit op zich wel een goed idee. Met zo’n aanpassing in de regeling trek je namelijk meer woningzoekenden naar Goeree-Overflakkee. Er kleeft echter een groot probleem aan. De belangstelling groeit namelijk voor het beperkte aantal beschikbare starterswoningen op het eiland. En de beschikbare woningen worden door vraag en aanbod nog duurder, en dus minder aantrekkelijk of zelfs onbereikbaar voor onze eigen inwoners.

In het voorstel is ook een verruiming van het te lenen bedrag opgenomen: van 30.000 naar 35.000 euro. Dit onderdeel krijgt wél volledige de steun van Vitale Kernen.

Besef

In de raadsvergadering van 19 november jl. is het onderwerp ook al aan de orde geweest en staken de stemmen met een gelijkspel; 14 voor en 14 tegen. Hopelijk komen de PvdA, VVD en CDA ondertussen tot het besef dat er nadelige consequenties zijn voor de eilandelijke starters.