Geen locatie kleine huisjes

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen
donderdag; 4 november,
heeft Vitale Kernen gezamenlijk met de PvdA een motie ingediend om te bewerkstelligen dat het college locaties aanwijst waar kleine woningen mogen worden neergezet, 1) Tiny Houses  zoals deze worden genoemd. De motie kreeg steun van EVV, echter geen meerderheid in de gemeenteraad want de SGP, CDA, CU en VVD stemden tegen. En waarom? Hierop werd niet inhoudelijk ingegaan. De tegenstemmers kwamen in hun reacties niet verdere dan;  “ wat is een Tiny House”, “wat wilt u nu precies, staat niet duidelijk verwoord”. Bijzonder omdat de Tiny Houses in het door hen vastgestelde coalitieakkoord is vastgelegd.
Voor Vitale Kernen een vreemde gang van zaken. Er is grote behoefte aan betaalbare woningen. Onze starters op de woningmarkt hebben amper of geen kans op een reguliere woning, koop of huur. Weliswaar zijn Tiny Houses niet dé oplossing voor de woningmarkt, maar zal zeker een flinke steen bijdrage. Naar het idee van Vitale Kernen en de PvdA zijn er locaties aan te wijzen waar kleine woningen, voor bv. een periode van 20/25 jaar kunnen worden geplaatst. Hiervan zullen inwoners van onze gemeente graag gebruik maken. Locaties zijn er binnen en aan de randen van de woonkernen. Maar de gemeente beschikt ook over een aantal grote percelen grond, waarvan er één aan De Noordrand van ons eiland waar de geplande 40 luxe terpwoningen maar niet worden gebouwd. Ook in de Van Pallandtpolder ligt 70 ha. grond waarvan de inwoners van onze gemeente eigenaar zijn, waarop agrariërs mogen experimenteren met hun gewassen. Beide locaties -of gedeelte hiervan- zijn zeer geschikt voor Tiny Houses.
De gemeenteraad roept dat er echt iets moet gebeuren aan het grote tekort aan woningen op ons eiland, maar doet feitelijk amper iets of niets. Ja erover praten, het college verzoeken laten onderzoeken en brieven laten schrijven.