Geen maatwerk

Bij regelmaat wordt raadsbreed aan het college gevraagd om maatwerk te leveren binnen de uitvoering van gemeentelijke taken en in het bijzonder binnen het sociaal domein. Ook regelmatig bereikt Vitale Kernen signalen dat dit maatwerk niet wordt geleverd.

Een voorbeeld: Een inwoner krijgt een tegemoetkoming in vervoerskosten om invulling te kunnen geven aan hobby’s en sociale contacten. Met deze vergoeding kan de inwoner zijn auto betalen, zonder deze vergoeding is het niet mogelijk de auto te behouden. Per ingang van 1 november 2016 is deze tegemoetkoming door het college ingetrokken. Het college biedt de inwoner als alternatief een scootmobiel aan en een pas voor het gebruik van vervoer per taxi. De inwoner heeft aangegeven met een scootmobiel en taxi zijn hobby niet meer te kunnen uitvoeren en beperkt wordt in het hebben van sociale contacten. Het maandelijks bedrag aan tegemoetkoming vervoerskosten ligt voor de gemeente lager dan de kosten voor een scootmobiel en taxi.

Dit is toch niet uit te leggen? Waarom kiest het college voor een oplossing die duurder is ten opzichte van de tegemoetkoming vervoerskosten én waarmee de inwoner niet is geholpen?