Geen meerderheid voor motie tijdelijke verruiming kamperen

De door Vitale Kernen, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en Eiland van Vrijheid ingediende motie, voor een tijdelijke verruiming van het kamperen op ons eiland, sneuvelde door een ‘gelijkspel’. 14 raadsleden stemden voor en 14 tegen. Hiermee staakten de stemmen en werd democratisch vastgesteld dat er helaas geen meerderheid is voor de motie. En dat is jammer want de indieners van de motie wilden (recreatie)ondernemers met deze tijdelijke regeling de mogelijkheid bieden om de nadelen van het coronavirus enigszins te kunnen compenseren.

Vol

De tegenstanders van de motie gooiden alles in de strijd om de tijdelijke verruiming te voorkomen. De SGP riep onder meer ‘dat de kop al vol is’. En bij het CDA: ‘denk om het coronavirus’. De VVD vroeg zich af of er wel voldoende sanitair aanwezig is. Dat het rondom Ouddorp al druk genoeg wordt ziet Vitale Kernen natuurlijk ook. Onlangs zijn hier daarom afspraken over gemaakt. De motie ging dan ook om een tijdelijke maatregel voor dit seizoen, dat nu eenmaal heel anders is verlopen dan voorzien.

Bijdrage

Teleurstellend vindt Vitale Kernen dat VVD, CDA en SGP partijen zijn die deze verruiming nog niet eens tijdelijk willen toestaan. Het zou een bijdrage kunnen leveren aan de toeristenbranche, horeca en andere ondernemers die direct en indirect geleden hebben onder de beperkingen van het virus. Daarnaast biedt het ook kanssen om heel het eiland op de toeristische kaart te zetten. Want we sluiten niet uit dat de extra plaatsen op de kop inderdaad zo gevuld zijn. Hoe mooi is het dan dat je een alternatieve ‘overloop’ kan bieden naar andere mooie plaatsen op het eiland.