Geen onafhankelijk onderzoek naar stemming over composteerfabriek

De motie van Vitale Kernen, om een onafhankelijk bureau de rommelige online stemming, over de bouw van een composteerfabriek, te laten onderzoek, is helaas verworpen. Elf raadsleden waren voor de motie en dertien stemden tegen. Samen met Vitale Kernen willen ook de ChristenUnie, PvdA en EVV graag de kou omtrent de stemming uit de lucht hebben.

Bedenkingen

Door reacties van inwoners zijn bij Vitale Kernen bedenkingen gerezen of toch wel zorgvuldig conform de tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming is gehandeld bij de behandeling over de verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een bioboard-fabriek in Oude-Tonge. Vandaar dat zij duidelijkheid willen hebben of er zorgvuldig conform de tijdelijke wet is gehandeld.

Cruciale vragen

De vraag nu is of er ooit antwoorden komen op de volgende cruciale vragen en onzorgvuldigheden, die inwoners de afgelopen weken kenbaar hebben gemaakt bij Vitale Kernen:
– Dat er een schorsing wordt aangekondigd van 5 minuten en deze schorsing slechts 2 minuten en 10 seconden blijkt te zijn.
– Tijdens de besluitvorming een gedeelte hiervan niet live is te volgen door de inwoners
– Tijdens de stemming de naam van de heer Pijl (CDA) wel in beeld is terwijl zijn fractievoorzitter een internetstoring van de heer Pijl meldt.
– Er niet hoofdelijk is gestemd over zo’n belangrijk onderwerp.
– Ineens raadslid mevrouw Keijzer (CDA) aanwezig blijkt te zijn zonder zich te melden en kort daarop de heer Pijl (CDA) ook ineens weer aanwezig is, zonder zich te melden bij de voorzitter.
– Waarom vraagt het CDA niet om herstemming i.v.m. internetstoring?
– Is de oorzaak van het ‘wegvallen’ van de heer Pijl geverifieerd door de voorzitter of er sprake is van overmacht of domme pech.
– Artikel 2.5 stelt dat ieder die deelneemt aan de vergadering zijn stem via een openbare wilsverklaring kenbaar kan maken. Dit artikel gaat uit van deelnemers en kent geen uitzondering. Pech slaat op deel kunnen nemen en niet op stemmen.
– Waarom bepaalt de voorzitter en niet de gemeenteraad over het punt van orde dat door Vitale Kernen is ingebracht tijdens de vergadering conform vastgestelde procedure en werkwijzen.

Vertrouwen

Bovenstaande lezende, zou het voor het vertrouwen in de lokale politiek goed zijn om deze signalen te laten verduidelijken door een onafhankelijke partij buiten de eilandelijke gemeenschap.