Geen steun voor duurzame landbouw op Goeree-Overflakkee

Vitale Kernen diende tijdens de recente raadsvergadering een motie in om te bewerkstelligen dat agrarisch Goeree-Overflakkee zich onderscheidt in duurzame landbouw. De nadruk zou daarbij moeten liggen op het sterk terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Helaas kreeg Vitale Kernen onvoldoende steun voor de motie.

Energie-neutraal

Naast dat we in 2020 energie-neutraal zijn als eiland, zou het tevens goed zijn als wij onze uitstekende landbouwgronden op een onderscheidende wijze bewerken. Om dit te bereiken roept Vitale Kernen het college op hierover met LTO GO in contact te treden. Wethouder Both van het CDA vindt dat de agrarische sector al voldoende doet op ons eiland en voelt niet de behoefte ons eiland te promoten via onderscheidende landbouw.