Geen steun voor motie inzameling luier- en incontinentiemateriaal

Vitale Kernen heeft gezamenlijk met de PvdA, CU en CDA, een motie ingebracht tijdens de raadsvergadering van 10 februari. Een motie waarin partijen het college vraagt om in iedere woonkern op ons eiland een centraal punt te hebben voor het inzamelen van luier- en incontinentiemateriaal.

Sinds begin van dit jaar hanteert de gemeente het diftar systeem voor de  afvalverwerking. Via een financiële prikkel wordt aangemoedigd zo goed mogelijk het afval te scheiden, om de hoeveelheid restafval naar beneden te krijgen en de kosten ook nog zo laag mogelijk te houden. De voorlopige resultaten laat zien dat er goed wordt ingezameld.

Maar het kan beter is de mening van de indieners van de motie door ook het luier- en incontinentiemateriaal uit het restafval te laten. Het aandeel luier- en incontinentiemateriaal in het restafval is ongeveer 5% wat tegenwoordig ook te recyclen is. In Weurt bij Nijmegen draait een fabriek waar het materiaal wordt gerecycled. De verwachting is dat er meerdere installaties geschikt worden gemaakt om het materiaal duurzaam te recyclen.

De meerderheid van de raadsleden vindt het niet nodig om nu te starten met de mogelijkheid om luier- en incontinentiemateriaal per kern in te zamelen. “We zien het nog even aan totdat ons ingezette manier van inzameling diftar wordt geëvalueerd” was de reactie. De motie is door de indieners aangehouden.