Geen steun voor motie VKGO

PoilitiekeurmerkBij monde van raadslid Johan de Vos heeft de lokale partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee de eerste motie ingediend in de nieuwe gemeente. De strekking van de motie was om actief inbraakpreventie en het Politiekeurmerk Veilig Wonen onder de aandacht van inwoners en woningbouwverenigingen te brengen. Door onder meer huurwoningen te voorzien van goed hang-en sluitwerk conform het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Tevens vindt de VKGO het van belang dat de inwoners zich ervan bewust zijn dat ze zelf ook aan preventie kunnen doen. Een folder met preventietips zou hiervoor een mogelijkheid zijn. Helaas kreeg De Vos geen steun voor deze motie.

Tijdens het debat bleek dat de meerderheid van de partijen dit geen taak voor de gemeente vindt. Men vond de motie wel sympathiek, maar daar bleef het bij. VKGO vindt dat veiligheid voor een groot gedeelte de leefbaarheid bepaalt. ,,Jammer dat de motie het niet haalde. Onze buurtgemeenten in Zeeland hebben de inbraakpreventie wel als medeverantwoordelijkheid voor de gemeente opgenomen en wijzen inwoners op betere preventie tegen woninginbraken,” aldus De Vos.