Geen tijdelijke verruiming openingstijden

Een tijdelijke verruiming van de openingstijden van supermarkten op het eiland is volgens de Veiligheids-Regio Rijnmond (VRR) momenteel niet nodig. Vitale Kernen won hierover advies in bij de VRR, nadat zij benaderd was door inwoners. Dit in verband met de extra drukte die tijdens de komende feestdagen is te verwachten.

Spreiding

Wanneer de supermarkten meer en langer opengaan leidt dit tot een grotere spreiding van de bezoekers. Wat weer een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van coronabesmettingen en het verlagen van het reproductiegetal. Met als resultaat minder zieke mensen en een mindere belasting van onze gezondheidszorg.

Excessen

Uit navraag bij de VRR bleek dat zij van mening is dat verdere verruiming op dit moment geen toegevoegde waarde heeft omdat er zich nog geen excessen binnen de supermarkten op Goeree-Overflakkee hebben voorgedaan.

Zondagsopenstelling

Op zich is dit volgens Vitale Kernen dan een feit en behoeft er momenteel geen verdere actie ingezet te worden. Anderzijds is voorkomen beter dan genezen. Vitale Kernen realiseert zich ook dat verruiming van de openingstijden van de supermarkten op zondag zou moeten plaatsvinden, want de supermarkten zijn de overige dagen al ruim toegankelijk. We weten dat dit een gevoelig onderwerp is op ons eiland. Echter Vitale Kernen is de mening toegedaan dat ook de Christelijke partijen binnen onze gemeente zouden moeten overwegen de supermarkten op zondag een aantal uren te open als daardoor de besmetting van het coronavirus wordt teruggedrongen. Ook dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij een stijging van het aantal ziektegevallen op ons eiland zullen wij dit dan ook zeker aan de orde stellen.