Gefröbel van de eerste orde

Zuiderdiep2Tijdens de afgelopen raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee, heeft Vitale Kernen GO (VKGO) gestemd tégen het beschikbaar stellen van 106.000 euro voor de realisering van extra duurzaamheidsmaatregelen bij de renovatie van zwembad ‘t Zuiderdiep in Stellendam. Hoewel VKGO duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, gaf VKGO-raadslid Willy Heintjes aan het voorstel ‘gefröbel van de eerste orde’ te vinden. ,,Eerst zien we een voorstel van het college, dat onder zware kritiek van de coalitie in de oordeelsvormde fase is afgeschoten. De SGP-fractie noemde het een voorstel van eens maar nooit meer. Zeer zware woorden, die het college zich moet aantrekken. Nu ligt er een aangepast voorstel met een onderbouwende tekst van totaal acht A-4’tjes om uit te leggen hoe het zit. Wanneer je zoveel tekst nodig hebt om een discrepantie toe te lichten dan klopt het verhaal niet,” aldus Heintjes.

Ombuigingstraject
Om te komen tot het opleveren van een Kadernota, waarin keuzes worden voorgelegd met het doel de gemeentebegroting structureel sluitend te maken, heeft het college diverse bezuinigingsvoorstellen bedacht. Tevens heeft zij een raamnotitie opgesteld met als titel: “Goeree-Overflakkee op weg naar een Financieel Sterk Eiland.

Vitale Kernen kan leven met het voorgestelde tijdstraject om te komen tot een sluitende begroting in 2016. Te beginnen met een snelle slag met een behoorlijk relevante bezuiniging van tussen de twee en drie miljoen euro. Vitale Kernen uitte wel een zorg aan het college. Heintjes: ,,Wanneer wij op de bewonersavonden in Ouddorp en Ooltgensplaat en na het lezen van het collegebesluit van 3 april, dat er een toekomstvisie dient te worden vastgesteld voor onze gemeente dan raakt Vitale Kernen een beetje in de stress. Het kan toch niet waar zijn dat het college voornemens is om een extern adviesbureau opdracht te geven te helpen bij het bepalen van onze toekomst. Deze liggen er al en nog tal van andere visies over ons eiland. Eind vorig jaar bij elkaar geharkt in het kader van eilandmarketing door City Consult.  Dit is afgelopen dinsdagavond gepresenteerd. Voorzitter, als het aan Vitale Kernen ligt dan wordt in lijn met wat Wim Ortjens ook op  deze avond aangaf, Wim Ortjens is directeur van een stichting wat het merk Zuid-Limburg promoot, wat goed lijkt te lukken. Ortjens geeft aan dat je de drie onderdelen moet benoemen; je authenticiteit, identiteit en je reputatie. Wanneer je die bepaald hebt kun je aan de slag met een uitvoeringsprogramma. Daar is geen geldverslindende toekomstvisie voor nodig. Die centjes kunnen we in de zak houden. Er is geld genoeg uitgegeven aan visies.”