Geld-gooi-weg??

GeldgooiwegHet college van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld voor de zeehondenopvang in Stellendam, onder voorwaarden dat er cofinanciering is en dat er een businessplan wordt overlegd. De vraag van VKGO is of er binnen dit businessplan ook rekening is gehouden met de concurrentie in Westvoorne? VKGO heeft hiervoor reeds eerder aandacht gevraagd. Blijkbaar terecht gezien de recente ontwikkelingen binnen Buutengeweun in de Markthal. Buutengeweun is in het kader van de eilandmarketing door de gemeente ruimhartig gefaciliteerd met een bedrag van totaal €10.000,-. Nu heeft het college het tegenovergestelde bereikt: negatieve publiciteit voor ons eiland. Dit moeten we zien te voorkomen.

VKGO grootvoorstander kwaliteitsfonds
Afgelopen raadsvergadering kwam het beschikbaar houden van €120.000 aan de orde voor de kern Herkingen. In het verleden heeft de voormalige gemeente Dirksland mogelijkheden gezien om deze centen te reserveren om verpauperingen weg te nemen in de kern Herkingen. Een aantal partijen vindt dat dit geld maar in een algemene pot moeten worden gestopt en niet meer direct beschikbaar blijft voor Herkingen. VKGO is een andere mening toegedaan. Wij zijn blij met deze geoormerkte potjes, wij zouden er wel meer van willen hebben. In een schriftelijke vraag over middelen om verpauperingen weg te nemen hebben wij onlangs een antwoord gekregen van het college. Een teleurstellend antwoord. Op de eerst volgende raadsvergadering zal VKGO reageren op de ontvangen brief. 

Dubbel gevoel bij woningbouw Goedereede
De gemeente gaat medewerking verlenen om 75 woningen te bouwen aan de Oostdijk in de kern Goedereede. Fase 1 met ongeveer 75 woningen en fase 2 met ook 75 woningen. Als je deze woningen verkocht/bewoont krijgt is dit, denkt VKGO, goed voor de leefbaarheid van de kern Goedereede. Maar we moeten er wel voor waken dat dit niet ten koste gaat van omliggende kernen. Beter is om inwoners van buiten de gemeente aan te trekken. Dit gaat dan weer wel ten koste van de identiteit van de kern, maar je kunt niet alles hebben is de mening van VKGO.

In het voorstel van het college hoe dit nu te gaan aanpakken vindt VKGO geen woonbehoefte onderzoek. Vandaar dat VKGO het rapport van Companen heeft opgevraagd. Dit is een recent (2010) breed woningbouwmarkt onderzoek in opdracht van de voormalige gemeente Goedereede. Belangrijkste conclusies en aanknopingspunten uit dit onderzoek zijn voor de kern Goedereede dat de helft van de inwoners in de kern van Goedereede wil blijven wonen, dus de andere helft heeft verhuisplannen.Volgens het onderzoek zal er potentieel verlies van huishoudens zijn van 70. De mensen die willen blijven wonen in de kern Goedereede zijn de 55 plussers, mensen die functiebeperkingen staan te wachten waarvoor aanpassingen binnen bestaande woningen noodzakelijk zijn. De nieuwbouwontwikkelingen die er nu liggen komen niet overeen met het rapport van Companen.

Om nu te kunnen bouwen, zegt de Provincie, wordt er gekeken naar een actuele woonvisie van de gemeente. Die is er. De Provincie zegt eigenlijk: wanneer de aantallen van de gemeente overeenkomen met de aantallen welke wij hebben opgenomen in onze Provinciale woonvisie, vinden wij het wel best. Dit betekent dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad. Een verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van onze kernen. In de gemeentelijke woonvisie zijn er 250 woningen gepland voor de steunkernen. Daar gaan er nu dus in de eerste instantie 75 van worden gebouwd in Goedereede.

De gemeenteraad en het college moeten zich voldoende realiseren wat de consequenties zijn voor de bestaande te koop staande woningen en de invloed op de andere kernen. Nu staan er volgens Funda in de kern Goedereede 62 woningen te koop. Op een aantal van 660 woningen. Is 10%. Op de vraag van VKGO aan het college of men hier ook een verantwoordelijkheid voor draagt is ontkennend geantwoord. VKGO vindt dit duidelijk wel een verantwoordelijkheid van een gemeentebestuur.

Om de effecten van zo’n majeur woningbouwprogramma in een kleine kern als Goedereede te kennen heeft VKGO het college gevraagd om de raad inzicht te geven in de bewoning van het plan Nieuwe Gooye in Dirksland. Het college zal de raad informeren waar de nieuwe bewoners van de Nieuwe Gooye in Dirksland vandaan komen. Vanuit welke kernen komen deze mensen en hoeveel mensen zijn er van buiten onze gemeente door dit plan aangetrokken.