Gemeente dient WOB-verzoek in voor resultaten waterbemonstering grondwater

Vitale Kernen-fractievoorzitter Johan de Vos volgt met argusogen de consequenties van de vele staalslakken, die zijn gestort op het bedrijventerrein in Oude-Tonge. De staalslakken moeten gaan dienen voor de fundatie van de bioboardfabriek. Wanneer staalslakken met water in aanraking komen ontstaat er een chemische reactie. Hierdoor kan het grondwater ernstig worden vervuild.  Met als gevolg dat het de gezondheid van mens en dier kan schaden. Uit eerdere metingen van het wateroppervlakte bleek dat er wel degelijk gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen, ten gevolge van de gestorte staalslakken.

Verbazing

Bij regelmaat vraagt Vitale Kernen aan het college naar de resultaten van de waterbemonsteringen die worden gedaan door de DCMR (Dienst centraal milieubeheer Rijnmond) in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta. Met verbazing ontving Vitale Kernen nu een beantwoording van het college dat zij namens Vitale Kernen een WOB (wet openbaar bestuur)-verzoek heeft ingediend bij de DCMR.

Ongebruikelijk

Vitale Kernen kan niet begrijpen dat een college een WOB-verzoek moet indienen bij een gezamenlijke overheidsdienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten, waaronder Goeree-Overflakkee. Daarbij is het college direct medeverantwoordelijk voor de volksgezondheid van de inwoners van ons eiland. Vitale Kernen gaat ervan uit dat de resultaten van metingen snel worden verstrekt door het college. Wordt zeker vervolgd.