Gemeente schuift belangrijke verantwoordelijkheden af

Vitale Kernen is gedesillusioneerd over het afschuiven van belangrijke verantwoordelijkheden door de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij ernstige problemen met de verkeersveiligheid én schade aan particulier bezit in Achthuizen en de onveilige situatie in Melissant, legt het college van B&W alle verantwoordelijkheid bij de provincie. ,,Dit vinden we bij Vitale Kernen zeer opmerkelijk. Wij mogen er toch vanuit gaan dat juist de gemeente de zorgplicht heeft als het gaat over verkeersveiligheid en schade bij onze inwoners,” aldus een teleurgestelde fractievoorzitter Johan de Vos.

Hieronder onze vragen aan het college, met daarachter de antwoorden. Dit naar aanleiding van problemen in Achthuizen en Melissant.

1. Wat gaat het college doen om herhaling te voorkomen dat de kern Achthuizen wordt gebruikt voor een omleidingsroute?
Wij gaan in toekomstige, vergelijkbare situaties de vraag bestuderen of algehele afzetting van de weg in samenspraak met de gebruikers kan worden gerealiseerd. Hier moet dan wel breed draagvlak voor bestaan bij de belanghebbende weggebruikers/bewoners én er moet goedkeuring worden gegeven door de veiligheidsregio omdat aanrijtijden nog steeds moeten worden gehaald. Verder maken wij als gemeente beter duidelijk bij wie men moet zijn/wie de verantwoordelijk wegbeheerder is. In dit geval hadden wij nadrukkelijker kunnen wijzen in de richting van de provincie zodat daar sneller de ernst van de situatie was ingezien.

2. Wanneer wordt doorgaand zwaar verkeer geheel vermeden (geweerd?) door de kern Achthuizen?
Dit betreft het participatieve proces waar gemeente en waterschap gezamenlijk optrekken met ondernemers en dorpsraden. De bereikbaarheid van Ooltgensplaat wordt gericht geleid om Achthuizen heen. De voortgang van het project en de fysieke terugkoppeling van de stand van zaken voor alle stakeholders heeft ten gevolge van Corona vertraging opgelopen. Momenteel wordt gewerkt aan het organiseren van een digitale terugkoppeling.

3. Wanneer gaat de gemeente zorgen voor duidelijke bewegwijzering naar de nieuwe bushalte Melissant?
Dit is na de uitgevoerde aanvullende maatregelen en communicatie niet meer nodig. Dit is een taak van de provincie en die heeft haar excuus over slechte communicatie gemaakt. Ondertussen heeft dit punt zoveel aandacht gehad (gemeentesite en Eilandennieuws) dat de afgelopen maand geen enkele vraag meer is gesteld. Wel heeft de gemeente bij de provincie snel bereikt dat de route naar de nieuwe tijdelijke halteplaatsen is aangepast voor mensen met een visuele handicap.
De aanpassingen zijn in goede samenspraak doorgevoerd vrij snel na openstelling van de tijdelijke halteplaatsen.

4. Komen er nog extra maatregelen om de veiligheid van de OV-gebruikers bij het oversteken van de N215 (Melissant oud en nieuw) te vergroten?
Buiten de hiervoor beschreven aanpassing worden vooralsnog geen andere maatregelen door de provincie doorgevoerd.

5. Wanneer gaat de gemeente de inwoners van Melissant van informatie voorzien over de nieuwe vormgeving van de entree van het dorp?
Met de provincie voeren wij momenteel overleg over de wijze waarop de bevolking alsnog aanvullend kan worden geïnformeerd over de huidige situatie, de voortgang en het eindbeeld. Verder is aan de provincie gevraagd om in de toekomst adequater en zorgvuldiger te communiceren.