Gemeente wil grote centra voor arbeidsmigranten

Vanuit de landbouw, als ook vanuit andere bedrijven, blijkt het vandaag de dag noodzakelijk arbeidsmigranten in te zetten om het werk gedaan te krijgen. Onderzoekscijfers geven aan dat er in de toekomst op ons eiland nog meer arbeiders nodig zijn. De gemeente heeft echter beleid gemaakt waardoor er niet méér buitenlandse arbeiders in de woonkernen kunnen wonen. Maar deze mensen zullen toch ergens moet verblijven.

Kleinschalige units

Het college stelt voor een drietal grote centra toe te staan, waar honderden mensen gehuisvest kunnen worden. Vitale Kernen voorziet problemen wanneer zoveel mensen bij elkaar moeten wonen. Wij zijn er voorstander van deze mensen te huisvesten op de erven van de landbouwers waarvoor ze werken. Voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn op de bedrijventerreinen kunnen dan enkele kleinschalige units geplaats worden, aan de randen van de bedrijventerreinen.