Gemeentelijke begroting 2019

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is de begroting voor 2019 in de beeldvormende fase besproken. Deze fase is bedoeld om de raadsleden een goed beeld te geven waaraan het komend jaar -en de jaren daarna- de belastingcenten van de inwoners van Goeree-Overflakkee worden besteed. Vooraf zijn er door de raadsleden over de begroting schriftelijke vragen gesteld en deze zijn voor de vergadering schriftelijk beantwoord door het college.

Projecten

De schriftelijke vragen van Vitale Kernen gingen over opgenomen projecten waarvan nog geen bedrag en tijdstip bekend zijn. Als het aan Vitale Kernen ligt dan wordt hieraan wel een prioriteit meegegeven; in welk jaar gaan we wat doen met daarbij een indicatie van het beschikbaar budget.

Ook vroeg Vitale Kernen naar de kwalitatieve maatregelen voor de kernen Oude- en Nieuwe-Tonge, in relatie met de compensatie voor de overlast van de windmolenparken. In de begroting is hiervoor namelijk geen gereserveerd budget opgenomen. Het college geeft aan dat er een ambtelijke werkgroep aan het werk is en in november komt het college met een voorstel hierover naar de gemeenteraad. Vitale Kernen wil graag de kaders kennen waarmee de werkgroep aan de slag is; wie, wat, wanneer en wat mag het kosten en wat brengt het op?

Gebiedsontwikkeling

Op de vraag van Vitale Kernen wat het verschil is tussen de gebiedsontwikkeling Den Bommel (350.000 euro), reconstructie van de kaai in Goedereede (450.000 euro), de herinrichting van de haven en Schelpenpad in Dirksland (2.200.000 euro) luidde de beantwoording dat er geen verschillen zijn. Het gaat uiteindelijk om een betere kwaliteit van de openbare ruimte. De financiering hiervan komt uit allerlei potjes. Het ene uit onderhoud wegen, het ander uit het potje vernieuwing omgevingswet en weer een ander komt uit door het college bepaalde algemene middelen.