Gered door de gong

cashbox-1642989_640Afgelopen week stond de begroting voor 2017 op de raadsagenda. Een moment waar de politieke partijen hun zegje kunnen doen over de financiën in relatie met wat er gaat gebeuren of juist niet. Op het laatste moment kwam er een meevaller vanuit Den Haag dat zorgde voor een sluitende begroting.

Vitale Kernen is en blijft zeer kritisch op het gevoerde beleid. Op dit moment is er veel te zeggen over het beleid binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In de pot van 2015 zit nog 1.7 miljoen euro dat niet is besteed. Een hoeveelheid geld waarvan men niet weet wat er mee te doen, zegt het college. Dan maar gebruiken om de begroting sluitend te krijgen. Tja, dan wordt het leven een stuk eenvoudiger; geld door bezuinigen binnen de Wmo en nog eens 500.000 euro uit de spaarpot inzetten en begroting is weer sluitend.

› Bijlage; de uitgesproken tekst tijdens de behandeling van de begroting