Gezamenlijke motie voor hét fietspad

In een gezamenlijke motie van al de fracties binnen de gemeenteraad is er een verzoek aan het college gedaan om hét fietspad in Ouddorp niet te verleggen. De inwoners van Ouddorp geven al geruime tijd aan dat zij tegen het verleggen van het fietspad vanaf de uitkijktoren tot aan het Westerduinpad zijn.

In de motie staat als motivatie aangegeven dat; “Meerdere fracties binnen de gemeenteraad hebben eerder te kennen gegeven dat zij voorkeur hebben voor het behoud van de kwaliteit en de beleving van het unieke landschap op de kop van onze gemeente”.

Hopelijk krijgt Vitale Kernen ook steun van de fracties wanneer er initiatieven zijn om te voorkomen dat de  ‘verstening’ door recreatiewoningen wordt tegengegaan op de kop van onze gemeente.