Goed nieuws uit De Staver: waterkwaliteit nu in orde

Het langer voortslepende probleem met de waterkwaliteit van zwembad De Staver lijkt te zijn opgelost. De problemen met de luchtkwaliteit vraagt nog wél de nodige aandacht. Hiervoor moet de luchtbehandelingsinstallatie worden aangepast.

Vitale Kernen blijft de bevindingen van de gebruikers en beheerder van het zwembad volgen totdat er sprake is van een continue gezond zwemklimaat.

Volksgezondheid

De fractie van Vitale Kernen zet zich al geruime tijd in voor verbetering van de lucht- en waterkwaliteit in zwembad De Staver. Meerdere keren is het college aangesproken op de ernstige problemen, de vele klachten en de gevolgen voor de volksgezondheid. Tijdens de raadsvergadering van 14 december jl. zegde het college toe de problemen zo snel al mogelijk aan te pakken. Nadat eind april een extra filter en pomp in het systeem werd geïnstalleerd voldoet bij een goede bedrijfsvoering de waterkwaliteit aan de geldende normen.