Goeree-Overflakkee krijgt een vijfje

Tijdens een Tevredenheidsonderzoek door Vitale Kernen (VKGO), waarderen bijna 400 inwoners hun leefomgeving uiteindelijk met een vijfje (5,4). Wat kan beter? Wat moet er veranderd worden? Waarmee moet de politiek op het eiland als de wiedeweerga aan de slag? VKGO wilde met de uitkomst van een Tevredenheidsonderzoek onder meer haar verkiezingsprogramma nóg meer inhoud gaan geven.

Energieneutraal

Van de in totaal 400 willekeurig geselecteerde adressen, die door een tiental leden van VKGO werden bezocht, deden uiteindelijk 359 inwoners mee aan het Tevredenheidsonderzoek. Daarbij werd het onderwerp om in 2020 een energieneutraal eiland te willen zijn, het hoogste gewaardeerd, namelijk met een 6,3.

De vraag over de huidige subsidies voor verenigingen en organisaties scoorde het laagst: 4,8. Ook over de invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waren de meeste ondervraagden ontevreden: 4,8. Het thema woningbouwmogelijkheden binnen alle kernen kreeg een 5,6. Waardoor het Tevredenheidsonderzoek een gemiddeld eindcijfer van 5,4 kreeg.

Woningbouw

Hoewel de vraag over de woningbouwmogelijkheden binnen alle woonkernen nipt een voldoende kreeg van de inwoners (een 5,6), werd hiervoor in een open vraag juist weer de meeste aandacht gevraagd. Ruim 11% van de ondervraagden gaf aan dat er de komende tijd in álle kernen op het eiland woningbouw dient plaats te vinden.

Gezien de vele reacties over de woningbouw, neemt de VKGO zondermeer dit onderwerp prominent op in haar verkiezingsprogramma. Maar ook andere thema’s, die vaak werden genoemd in het onderzoek, worden als speerpunten opgenomen. Zo werden namelijk ook heel vaak genoemd het slechte straat- en plantsoenenonderhoud én de leefbaarheid in zijn algemeen in de dorpen.

De uitgebreide resultaten van het Tevredenheidsonderzoek van de VKGO kunnen hieronder worden bekeken, en/of gedownload.