Groot kantoor in de polder

Kruisweg2StellendamAls het aan de gemeente Goeree-Overflakkee ligt, komt er midden in de polder bij Stellendam een groot kantoor. Daar staat momenteel namelijk een boerderij zonder land te koop. De grond is eerder al verkocht. Het college van B&W maakt zich nu druk over de boer die zijn land heeft verkocht en voor de woning en schuur blijkbaar teveel geld vraagt. Er is echter een bedrijf dat is gehuisvest op het bedrijventerrein in Stellendam en graag haar kantoor -met 30 medewerkers- wilt verplaatsen naar de te koop staande boerderij in de polder. En dat vindt de gemeente goed!? Zich wel zorgen maken over een boer en ondernemer, maar de markt ernstig verstoren voor particuliere wooneigenaren door grootschalige nieuwe woningbouw te promoten.

,,Ja,” zegt het college, ,,laten we maar een kantoor toestaan anders verpauperd de boerderij en de leegstand op het bedrijventerrein nemen we op de koop toe.” Ook geeft het college aan dat er geen sprake is van precedentwerking en eenmalige medewerking. ,,Dit soort ontwikkelingen juichen wij toe,” aldus wethouder Koningswoud.

In het verleden is er al een initiatief geweest voor de locatie in kwestie. Deze is gestrand. Waarom dit mislukt is wordt door het college niet verteld. Het is niet uitgesloten dat de eigenaar te veel geld voor de boedel vraagt, en dan is verkopen lastig. Het college heeft eerder aangegeven, onder meer bij grootschalige woningbouw in Dirksland, dat het college zich niet verantwoordelijk voelt voor de vele te koop staande bestaande woningen.

,,Moeten ze maar niet zoveel geld vragen,” is de mening van het college bij monde van wethouder Koningswoud. Aardige gedachte, maar heel veel mensen kunnen geen kant op. Kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen omdat ze zonder werk zijn gekomen, door ziekte of andere ellende en zijn genoodzaakt hun woning verkopen.

Voor VKGO een lastige keuze. Een keuze tussen op de loer liggende verpaupering in het buitengebied of kiezen voor het bedrijventerrein?