Handen af van de brandweer!

Vitale Kernen en SGP hebben met verbazing kennisgenomen van de uitlatingen van de heer Littooij, directeur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. De heer Littooij heeft in een interview in het Algemeen Dagblad laten optekenen, dat de brandweer niet langer moet worden afgerekend op de aanrijtijden.

Er zijn echter wettelijk vastgestelde aanrijtijden voor de brandweer. Deze zijn mede vastgelegd om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners te waarborgen. Het gevaar bestaat, dat wanneer afgeweken wordt van de aanrijtijden, inwoners meer gevaar gaan lopen en dat kleinere blusgroepen op het eiland gaan verdwijnen.  Het college was op de hoogte van de uitlatingen van de heer Littooy.

De burgemeester deelde mede dat er steeds professioneler wordt omgegaan met de inzet van de brandweer op Goeree-Overflakkee. Vitale Kernen heeft aangegeven dat overschrijding van de wettelijke aanrijtijden onbespreekbaar is! Mocht dit gaan gebeuren zal Vitale Kernen hierop onmiddellijk reageren en daar waar mogelijk actie ondernemen. Wij zullen blijven strijden voor al onze blusgroepen op het eiland, groot of klein. Van de vrijwillige brandweer blijf je af!